Var där den konstnärliga forskningen händer!

I juli i år öppnar Nordiskt sommaruniversitet upp sin historia för en bredare publik än någonsin tidigare. I samarbete med Nordiska ministerrådet har vi gett 10 konst/forskningsprojekt i uppdrag att belysa våra gångna 70 år ur olika perspektiv (hur transparent är inte det!?) och göra kopplingar till den snåriga värld vi nu lever i. Följ med oss på en tvärvetenskaplig resa genom ”nordiskhet” tillsammans med NSU: ditt nya nomadiska hem!

Mellan den 26 juli och 2 augusti kommer vi att släppa filmer, spel, digitala publikationer och happenings från våra tio projekt och uppdatera er om de hetaste nya utvecklingsriktningarna inom konstforskningen. Se det som en provsmakningsmeny. Ett smörgåsbord.

Levda antologier av Eduardo Abrantes

Levda Antologier (Lived Anthologies) samlar Nordiskt sommaruniversitets ”ljudvärldar” – huvudtalares röster, teoretiska texter och konstnärliga arbeten som utgör vårt arkiv. Projektet undersöker hur vi lyssnar till någons röst, hur den skakar oss med en rossling eller svängning, en skälvning eller en böljning, en stegring eller en sänkning. Kollaget av ljuden leker med relationen mellan förnuft och sinnlighet, en balansakt som hänger på rösten då den förmedlar sitt budskap i ett individuellt tonläge.

Den 26 juli kommer Levda antologiers ljudlandskap släppas till en lyssnarstationshubb med räckvidd över den nordiska och baltiska regionen. Vem som helst kan hämta och lyssna på podcastarna på plats genom att ladda ned en gratisapp. Dessa lokaliteter återspeglar viktiga platser i NSU:s historia: områden som tillhör våra akademiska och konstnärliga samarbetspartners, våra tidigare mötespunkter och platser från vår historia.

Läs med på https://tracingthespirit.com/category/lived-anthologies/

Levda antologier produceras av forskaren och ljudartisten Eduardo Abrantes https://eduardoabrantes.com.

EXRJlXPXsAAnZYC

Hur nyheterna sprids av David Armes

Hur nyheterna sprids (How the News Travels) är ett brittiskamerikanskdanskt samarbete mellan fyra visuella konstnärer och boktryckare – David Armes, Jens Jørgen Hansen, Megan Adie och Luise Valetiner – som samlats kring NSU-arkivets “litterära tidskapsel”. Med hjälp av boktryckets medium svarar Hur nyheterna sprids på berättelserna och diskussionerna från NSU:s förflutna genom att tillämpa en en gång industriell process och använder den för att skapa ett unikt bokband där varje sida är utformad för hand.

Hur nyheterna sprids omtolkar NSU:s plats i nordisk historia och offentlighet genom att väva ihop konventionella berättelser, bilder, symboler och litterära texter. Den bundna konstboken har utformats för att visa NSU:s svåra material. Medan covid-19 tvingade fram en nedstängning av vardagliga aktiviteter världen över har de grundläggande villkoren som fått NSU att blomstra under 70 år – interdisciplinärt samarbete över gränser och gemensam tillvaro i en förtrolig miljö – sats på prov.

Den 31 juli kommer projektskaparen David Armes släppa en digital version av konstboken och prata genom sin resa från de tillknycklade, danska nyhetstidningssidorna som fyllde tryckpressen (byggd i Köpenhamn 1956) i hans studio Eickhoff till den slutgiltiga volymen.

Hur nyheterna sprids är skapad av tryckpresskonstnären David Armes: http://www.redplatepress.com & på Instagram, Twitter och Facebook @redplatepress

Screenshot 2020-07-12 at 13.00.58

I spåren av samtalet av Nicole des Bouvrie

I spåren av samtalet (Tracing the Conversation) använder foucauldiansk arkeologi för att synliggöra dialogerna, de öppna korrespondenserna och konstruktiva ordstriderna som varit genomgående i NSU:s institutionella historia. Projektet går på djupet i NSU-arkiv och frågar vad som påverkade utvecklingen av NSU:s studiekretsar under olika faser i organisationens livstid – från början av 1950-talet till 1970-talets strider om marxismen.

Den 27 juli kommer projektskaparen Nicole des Bouvrie presentera en tidslinje som visar hennes inledande resultat. Då NSU genomgår en stor omorganisation (i och med förlusten Nordiska ministerrådets ekonomiska stöd från och med 2021) kommer Nicoles insikter gällande de diskussionsämnen som upptagit generationer av styrelser, koordinatorer och medlemmar att vara särskilt angelägna.

Screenshot 2020-05-04 at 16.53.25

Lättviktsbagage för övergångar av Stephanie Hanna

Lättviktbagage för övergångar (lightweight luggage for transitioning) är en filmserie som öppnar upp begreppet ”huvudtalaravsändare” i NSU arkiv genom att använda multimediala konstpraktiker till att skapa ett videobibliotek av röster som överlappas av vardagshändelser. Konstnären Stephanie Hanna har under 2019 och 2020 gjort filmer om besökare och föreläsare vid NSU:s sommarmöten, filmer som söker riktning, hopp och kraft till frigörande ”övergångar”.

Under NSU:s sommarsessionsvecka kommer Stephanie Hannas filmer vara tillgängliga på TracingTheSpririt.com och på konstnärens Instagramkonto: @zu.thum_und.lassen

screenshot-2020-02-09-at-18.29.38

Mot skogen av Luka Zabret

Mot skogen (Into the Forest) är ett VR-inspirerat spelrum online som utforskar posthumanism och organisationer. Projektet har också skapat ett antal skulpturer, däribland EŦNICITY INC. (eller ”införlivad etnicitet”) som utforskar etnicitet och samekultur.

Åtagandet att skapa en virtuell upplevelse till NSU:s sommarsession i Oslo gjorde att Mot skogen ursprungligen innefattade en grupp VFX, ljuddesigners och skulptörspecialister. Den resulterande, interaktiva upplevelsen lät NSU medlemmar interagera med objekt hämtade från nordiska och keltiska kulturers symboliska kanon, sammansatt på ett lekfullt och estetiskt sätt i en VR-installation.

Den 30 juli kommer Luka Zabret släppa den interaktiva onlineversionen av VR-projektet och blicka fram mot en skruvad vision av NSU:s framtid i en posthuman värld.

Screenshot 2020-06-08 at 21.02.11

Vätternsjön och dess personlighet av Arci Pasanen och Phil Jamieson

Vätternsjön är ett experiment i dokumentärfilmande i ovanliga tider. Filmen började som en undersökning av hur lokalbefolkningen kring sjön Vättern börjar protestera mot planer som hotar sjön, däribland inrättandet av ett dagbrott för en gruva och skjutövningar i vattnet av den svenska Försvarsmakten. Filmskaparna intervjuade samordnaren för Naturens rättigheter i Sverige (Pella Thiel), en advokat och medlem i Swedish Earth Right Lawyers (Mariam Carlsson Kanyama), grundaren av en naturbaserad NGO (Henrik Hallgren), en riksdagsledamot i Miljöpartiet de gröna (Rebecka le Moine) samt en dramatiker och författare (Stina Oscarson).

I äkta NSU-anda krävde anpassningen till COVID-19 att filmen gjorde några oväntade resor – där det obearbetade filmmaterialet forslades till Köpenhamn där den förvarades hos jubileumsprojektansvarige, innan det till sist fick ett nytt hem hos konstnären och filmaren Benedikte Esperi.

Den 27 juli kommer hela dokumentären visas genom NSU. Benediktes tolkning av de tidigare filmarnas arbete är en fascinerande inblick i de gränsöverskridande samarbeten och det ”nomadiska arbetssätt” som NSU är känt för. Filmen kommer vara tillgänglig på TracingTheSpirit.com

women-should-cow-it-all-1

Framtida ekon av Hild Borchgrevink

Framtida ekon (Future Echoes) startar en brevkedja mellan en grupp kvinnliga, samtida författare i Norden som blir inbjudna att besvara material ur NSU:s arkiv skrivet av kvinnor. Projektet är en replik på den inflytelserika NSU-publikationen ”Kvindesituation og kvindebevægelse under kapitalismen” från 1974, en tid då den danska Weekendavisen hade påstått att NSU var i marxismen grepp och sysselsatte sig med en ”oblodig revolution”.

Som projektskaparen Hild Borchgrevink skriver i sin blogg: ”Språk är öppna. Språk är slutna. Öppna mot vad jag kommer att erfara nästa timme, öppna mot att förvärva nya ord, bygga okända meningar. Slutna för dem som ännu inte talar eller läser dessa.” När en brevadressat ska skicka vidare ett brev måste det gå från norska till litauiska. Författaren känner sig ”splittrad mellan olika språk, en blandning av litauiska, norska, danska, ryska, engelska, spanska, utan att jag egentligen kan dem”. Framtida ekon ställer frågan När kan man ett språk? Och var börjar det nordiska eller baltiska?

Den 28 juli kommer kedjebrevet presenteras av Hild Borchgrevink i dialog med de andra medarbetarna. Läs mer om Hild och projektet på: http://www.hildborchgrevink.no

Karima2a-1

Tid i rum av Karima Klasen

Tid i rum (Time in Space (TiS)) var ursprungligen tänkt som en storskalig installation med fragment från NSU-arkivet där deltagare kunde gå genom en tillgänglig skulptur. I sin nya uppsättning blir Tid i rum ett matnyttigt onlinearkiv som visar upp till 3000 scanningar av material från NSU:s historia. Jämte detta tillkommer ett ”nu arkiv” med personliga tryckalster från konstnären vilket får till följd att verket jobbar med arkivens outtömlighet i sig, deras makt att strukturera och föreskriva samt hur de kan användas för att rättfärdiga visioner om framtiden.

Den 30 juli kommer den digitala publikationen av Tid i rum att släppas så att det blir möjligt för både gamla och nya NSU-medlemmar att gräva ned sig i organisationens snåriga förflutna. För en nomadisk, fristående och ideell organisation i en krissituation kan kritiska diskussioner om vi kan lära av det förflutna vara viktigare än någonsin.

Tid i rum är skapad av Karima Klasen: https://karimaklasen.com. Följ visningarna av arbetet på TracingTheSpirit.com.

screenshot-2019-11-27-at-16.55.39

Oleana: Ett hjältedåd av Giulia Mangione

Oleana (Oleana: An Act of Courage) följer berättelsen om en utopisk koloni grundad av den norske violinisten Ole Bull i Pennsylvania år 1852. Genom en visuell resa i den skandinaviska emigrationen till Amerika bjuder projektet på bilder från arkivforskningen för att skildra viljan, visionen, hoppen och drömmarna som har förenat skandinaviska emigranter på väg till Amerika i över ett sekel. Oleana belyser historiska erfarenheter av att vara en skandinav utomlands. Vid sidan av bildmaterialet reflekterar professor Sigrid Lien vid Universitetet i Bergen över arbetet i förhållande till norsk immigration i en kritisk text som kommer att publiceras senare i år.

Den 28 juli kommer projektskaparen Giulia att hålla en webbkonferens för att diskutera arbetet och föra in idéer från texten av professor Lien. Du kan följa Giulia på Instagram @Giulia_Mangione och läsa mer om hennes projekt på TracingTheSpirit.com.

sunshine

Spåra arkivet genom konstnärlig forskning av Per Roar, Camilla Graff Junior, Luisa Greenfield och Myna Trustam

Fyra NSU-konstforskare presenterar en gemensam performancessä baserad på material från NSU-arkiven som kommit till uttryck genom deras individuella arbeten inom skrivande, film, koreografi och performancekonst. En publikation kommer att följa med material från diverse estetiska inriktningar och forskningsperspektiv i syfte att skapa ett levande arkiv med räckvidd utanför NSU. Uppdateringar från projektet återfinns i bloggen på TracingTheSpirit.com.

Translation by Erik Poulsen

I spåren av Nordiskt sommaruniversitets anda

Tio konstnärer har ägnat sista året åt att spana efter ”nordiskhetens” väsen, en undflyende egenart som är lika högt värderad som eftertraktad. (Vad är NSU??)

Är den på något sätt i andningen, som i Fornnordiska språk som brukade innefatta ”nasalvokaler” där luften omdirigerades genom näsan? Är den i de idel flytande språken mellan och inom de nordiska länderna? När allt kommer omkring är åtminstone en NSU-medlem, Carl Lesche, känd för att ha lärt sig kinesiska, ryska, arabiska, turkiska, armeniska och italienska, frånsett att han redan talade engelska, tyska, finska och svenska…

Är ”nordiskhet” att envetet trotsa motgångar? Egenskaper som under 1800-talet drev orädda nordiska resenärer mot den ”Nya världen” för att hitta förmodade ”utopiska” kolonier? Eller, närmare till hands, att frivilligt tillbringa somrar på stormiga Island eller hacka bort is från din tandborste i Tjeckien bara för att vara med i NSU?

Är det något ”nordiskt” i att ha ett förvirrat förhållande till tid? Medan tid blir en bristvara i de hektiska nordiska länderna fortsätter arbetet med att hitta nya sätt att bevara deras historia. Allteftersom NSU utforskar, oavsett om du interagerar med statyer i verkligheten 2.0 eller föredrag från det förflutna hämtade via lokala podcasts, kan det förflutna alltid omtolkas.

Eller är det någonting ”nordiskt” i att hitta tillbaka till närhet även i avstånd? Att trycka boksidor för hand och skicka iväg dem till nästa medarbetare – med tryckfärgen knappt torkad – för att fortsätta berättelsen. Eller sätta igång en kedja av samtal som övergår i brev som sprider sig från land till land, en blandning av språk som uppfattas från olika förståelsehorisonter.

Kanske är ”nordiskhet” aldrig återfunnet utan helt enkelt förskjutet till nästa generation, mer fiktion än fakta? Barn har alltid haft en viktig plats i NSU:s sommarsessioner vilket gör att vuxna forskare med ansvar för barn får tid till att fördjupa sig i debatter, lärande och kulturella utbyten. Sådana beslut hade stöd av NSU:s långtgående samröre med feministisk teori och jämställdhet: studiekretsen ”Kvindesituation & kvindebevægelse under kapitalismen” från 1973 som var den allra första ansatsen att närma sig ämnet vid ett universitet i Norden.

Följ med på en resa genom ”nordiskhet” nu och då, möt texter, konstverk och nya vänner i regi av Nordiskt sommaruniversitet!

Into the Forest

 

Oleana: An Act of Courage

 

Lived Anthologies

 

Lake Vättern and its subjectivity

 

How the News Travels

 

Future Echoes

 

lightweight luggage for transitioning

 

Tracing the Conversation

 

Tracing… Through Artistic Research
Time in Space

 

Translation by Erik Poulsen

Vad är NSU?

Sedan 1950 har Nordiskt sommaruniversitet (NSU) varit en fristående, demokratisk, akademisk institution som ägnat sig åt tvärvetenskaplig forskning och kritiskt tänkande. Med inspiration från den danska 1800-talsreformatorn N.F.S. Grundtvig – som är känd för att ha myntat filosofin bakom folkhögskolan – grundades NSU för att uttrycka humanistiska och pedagogiska värderingar i en nordisk kontext. Institutionen sökte korsa discipliner, jämna ut hierarkier genom att låta etablerade personligheter och unga forskare mötas och vara både vetenskaplig och folkbildande enligt Grundtvigs ideal om att ”universitetet måste bygga broar mellan lågan hos de lärda och livet hos folket”.

Huvudtalare genom åren har innefattat Slavoj Žižek, Martha Nussbaum, Karen Armstrong och Simon Critchley, men detta är ingen vanlig konferens! Huvudtalarna håller inte bara föredrag utan bor med och vistas bland studiekretsarna under konferensveckan där de deltar i diskussioner och övergår till att bli vilken vetgirig forskare som helst bland andra. (Se beskrivningen nedan om hur våra huvudtalares ljudhistorier har utforskats av en av våra konstnärer/forskare, Eduardo Abrantes!)

Trots 70 års verksamhet har NSU alltid framstått som ett experiment. Än idag bildar medlemmar gemensamma studiekretsar för att utforska ett tema med tvärvetenskapligt anspråk. Kretsarna träffas under treårscykler, först under en helgkonferens varje vinter och sedan (tillsammans med de andra åtta kretsarna) själva kärnan i NSU: den uppslukande, veckolånga sommarsessionen som hålls på olika platser i Norden eller Östersjöområdet varje år.

 

Translation by Erik Poulsen