Hva er NSU?

Siden 1950 har Nordisk sommeruniversitet (NSU) været en uafhængig, demokratisk, akademisk institution viet til tværfaglig forskning og kritisk tænkning. Inspireret af den danske reform-tænker, N. F. S. Grundtvig – som udviklede den sociale filosofi bag Folkehøjskolerne – blev NSU grundlagt for at udtrykke nordiske idealer om uddannelse, humanisme, ytringsfrihed og dannelse. NSU har altid arbejdet på tværs af faggrænser og søgt at nedbygge hierarkier ved at bringe unge og etablerede forskere sammen, og blande det videnskabelige med det folkelige. Noget vi ser udtrykt hos Grundtvig: ”højskolen skal bygge bro mellem lyset hos de lærde og livet hos folket”.

NSU har haft forelæsere som Slavoj Žižek, Martha Nussbaum, Karen Armstrong og Simon Critchley på programmet, men NSU er ikke nogen almindelige konferance. Hovedtalerne holder ikke bare sin forelæsning, men bor sammen med studiekredsene i løbet af ugen, hvor de deltager i diskutioner og selv bliver nysgerrige deltagere blandt ligeværdige personer. Eduardo Abrantes’ projekt udforsker vores forelæseres lydhistorier.

På trods af 70 år med erfaring og aktivitet, har NSU stadig karakter af et eksperiment. Medlemmer opretter stadig den dag i dag selv ”studiekredse”, der udforsker temaer med tværfaglige interessefelter. I løbet af tre år, mødes kredsene om vinteren til weekend-konferancer, og om sommeren mødes de til en uge-lang session med alle de andre kredse i NSU – Dets hjerte. Disse sessioner holdes på forskellige steder i Norden og Baltikum hvert år.

 

Translation by Oddbjorn Jensen