Vad är NSU?

Sedan 1950 har Nordiskt sommaruniversitet (NSU) varit en fristående, demokratisk, akademisk institution som ägnat sig åt tvärvetenskaplig forskning och kritiskt tänkande. Med inspiration från den danska 1800-talsreformatorn N.F.S. Grundtvig – som är känd för att ha myntat filosofin bakom folkhögskolan – grundades NSU för att uttrycka humanistiska och pedagogiska värderingar i en nordisk kontext. Institutionen sökte korsa discipliner, jämna ut hierarkier genom att låta etablerade personligheter och unga forskare mötas och vara både vetenskaplig och folkbildande enligt Grundtvigs ideal om att ”universitetet måste bygga broar mellan lågan hos de lärda och livet hos folket”.

Huvudtalare genom åren har innefattat Slavoj Žižek, Martha Nussbaum, Karen Armstrong och Simon Critchley, men detta är ingen vanlig konferens! Huvudtalarna håller inte bara föredrag utan bor med och vistas bland studiekretsarna under konferensveckan där de deltar i diskussioner och övergår till att bli vilken vetgirig forskare som helst bland andra. (Se beskrivningen nedan om hur våra huvudtalares ljudhistorier har utforskats av en av våra konstnärer/forskare, Eduardo Abrantes!)

Trots 70 års verksamhet har NSU alltid framstått som ett experiment. Än idag bildar medlemmar gemensamma studiekretsar för att utforska ett tema med tvärvetenskapligt anspråk. Kretsarna träffas under treårscykler, först under en helgkonferens varje vinter och sedan (tillsammans med de andra åtta kretsarna) själva kärnan i NSU: den uppslukande, veckolånga sommarsessionen som hålls på olika platser i Norden eller Östersjöområdet varje år.

 

Translation by Erik Poulsen

Leave a Reply