I spåren av Nordiskt sommaruniversitets anda

Tio konstnärer har ägnat sista året åt att spana efter ”nordiskhetens” väsen, en undflyende egenart som är lika högt värderad som eftertraktad. (Vad är NSU??)

Är den på något sätt i andningen, som i Fornnordiska språk som brukade innefatta ”nasalvokaler” där luften omdirigerades genom näsan? Är den i de idel flytande språken mellan och inom de nordiska länderna? När allt kommer omkring är åtminstone en NSU-medlem, Carl Lesche, känd för att ha lärt sig kinesiska, ryska, arabiska, turkiska, armeniska och italienska, frånsett att han redan talade engelska, tyska, finska och svenska…

Är ”nordiskhet” att envetet trotsa motgångar? Egenskaper som under 1800-talet drev orädda nordiska resenärer mot den ”Nya världen” för att hitta förmodade ”utopiska” kolonier? Eller, närmare till hands, att frivilligt tillbringa somrar på stormiga Island eller hacka bort is från din tandborste i Tjeckien bara för att vara med i NSU?

Är det något ”nordiskt” i att ha ett förvirrat förhållande till tid? Medan tid blir en bristvara i de hektiska nordiska länderna fortsätter arbetet med att hitta nya sätt att bevara deras historia. Allteftersom NSU utforskar, oavsett om du interagerar med statyer i verkligheten 2.0 eller föredrag från det förflutna hämtade via lokala podcasts, kan det förflutna alltid omtolkas.

Eller är det någonting ”nordiskt” i att hitta tillbaka till närhet även i avstånd? Att trycka boksidor för hand och skicka iväg dem till nästa medarbetare – med tryckfärgen knappt torkad – för att fortsätta berättelsen. Eller sätta igång en kedja av samtal som övergår i brev som sprider sig från land till land, en blandning av språk som uppfattas från olika förståelsehorisonter.

Kanske är ”nordiskhet” aldrig återfunnet utan helt enkelt förskjutet till nästa generation, mer fiktion än fakta? Barn har alltid haft en viktig plats i NSU:s sommarsessioner vilket gör att vuxna forskare med ansvar för barn får tid till att fördjupa sig i debatter, lärande och kulturella utbyten. Sådana beslut hade stöd av NSU:s långtgående samröre med feministisk teori och jämställdhet: studiekretsen ”Kvindesituation & kvindebevægelse under kapitalismen” från 1973 som var den allra första ansatsen att närma sig ämnet vid ett universitet i Norden.

Följ med på en resa genom ”nordiskhet” nu och då, möt texter, konstverk och nya vänner i regi av Nordiskt sommaruniversitet!

Into the Forest

 

Oleana: An Act of Courage

 

Lived Anthologies

 

Lake Vättern and its subjectivity

 

How the News Travels

 

Future Echoes

 

lightweight luggage for transitioning

 

Tracing the Conversation

 

Tracing… Through Artistic Research
Time in Space

 

Translation by Erik Poulsen

Leave a Reply