Kas ir NSU?

Kopš 1950.gada Ziemeļvalstu vasaras universitāte (Nordic Summer University, NSU) ir bijusi neatkarīga, demokrātiska, akadēmiska institūcija, kuras mērķi ir veicināt starpdisciplināru izpēti un kritisku domāšanu. NSU tika dibināta, lai uzsvērtu ziemeļvalstu humānās un izglītības vērtības, iedvesmojoties no 19.gs. dāņu sabiedriskā reformatora N.F.S. Grundtvig, kurš attīstīja “tautas augstskolas” (folkehøjskole) sociālo filozofiju. NSU kā institūcija ir vērsta uz to, lai satiktos dažādas disciplīnas, tiktu nolīdzināta hierarhija starp jau atzītiem pētniekiem un jauniem pētniekiem, kā arī lai tā vienlaicīgi būtu gan zinātniska, gan “tautas” institūcija, tādējādi paužot Grundtviga ideālu, ka “universitātei ir jāceļ tilts starp gaismu, ko nes pētnieki, un tautas dzīvi” (højskolen skal bygge bromellem lyset hos de lærde og livet hos folket).

NSU vieslektoru vidū ir bijuši tādi atzīti pētnieki kā Slavoj Žižek, Martha Nussbaum, Karen Armstrong un Simon Critchley, tomēr tā nav parasta konference! Prominentie lektori ne tikai sniedz priekšlasījumus, bet nedēļas garumā dzīvo ar un ap dažādām NSU pētniecības grupām (study circles), iesaistoties diskusijās un pārtopot par vēl vienu aizrautīgu pētnieku kopā ar pārējiem kolēģiem. (Skat. zemāk, kā mūsu konferences vieslekciju skaņu vēsturi ir pētījis un atspoguļojis viens no mūsu māksliniekiem / pētniekiem Eduardo Abrantes!)

Neskatoties uz 70 gadu ilgo darbību, NSU vienmēr ir saglabājis eksperimentālo raksturu. Vēl šodien NSU dalībnieki kolektīvi veido “pētniecības grupas”, lai pētītu tēmas starpdisciplinārā griezumā. Katra pētniecības grupa darbojas trīs gadus, tiekoties reizi gadā ziemā uz nedēļas nogales konferenci un katru vasaru kopā ar pārējām astoņām pētniecības grupām NSU centrālajā notikumā – nedēļu garā iekļaujošā vasaras sesijā, kas notiek ik gadu kādā no Ziemeļvalstīm.

Izsekojot Ziemeļvalstu vasaras universitātes garu

 

Translation by Inta Balode

Leave a Reply